ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه فاز چهارم:تولید صفحات (پلیت) باتری خودرو

فاز تولید صفحات (پلیت باتری) در حال احداث و راه اندازی می باشد.