ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه فاز پنجم: تولید باتری خودرو

فاز نهایی گروه کارخانجات Fad ، تولید باتری خودرو و باتری های صنعتی می باشد که این فاز در حال احداث و راه اندازی می باشد