ما را دنبال کنید:

گروه صنعتی فاد

Company FAD Leadoxide

خانه فاز سوم : توسعه فاز یکم و دوم به تناژ ۳۰۰ تن در ماه

با توجه به نیاز کشور ، توسعه فازهای یکم و دوم به تناژ ۳۰۰ تن و یا تناژ های بالاتر در حال احدات و راه اندازی می باشد.

 

اکسید سرب سبز رنگ
اکسید سرب سبز رنگ

English