ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه فاز سوم : توسعه فاز یکم و دوم به تناژ ۳۰۰ تن در ماه

با توجه به نیاز کشور ، توسعه فازهای یکم و دوم به تناژ ۲۰۰ تن و یا تناژ های بالاتر در حال احدات و راه اندازی می باشد