ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه فازیکم: کارخانه تولید اکسید سرب زرد رنگ لیتارژ۹۹%

فاز یکم :  این کارخانه در اسفند سال ۹۵ با تناژ ۶۰ تن در ماه افتتاح گردید و محصول خروجی آن لیتارژ با خلوص ۹۹% و با فرمول شیمیایی Pbo می باشد . این محصول در صنایع Pvc رنگسازی ، سرامیک ، کاشی و صنایع باتری و … مورد استفاده می باشد.

 

دانلود فایل آنالیز