ما را دنبال کنید:

گروه صنعتی فاد

Company FAD Leadoxide

خانه فازدوم : اکسید سرب سبزرنگ

این کارخانه با تناژ 60 تن در ماه در اسفند 95 افتتاح گردید و محصول خروجی آن در صنایع باتری خودرو ، باتری های Upc و باتری های صنعتی مورد استفاده می باشد

English