ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه فازدوم : اکسید سرب سبزرنگ

این کارخانه با تناژ ۶۰ تن در ماه در اسفند ۹۵ افتتاح گردید و محصول خروجی آن در صنایع باتری خودرو ، باتری های Upc و باتری های صنعتی مورد استفاده می باشد