ما را دنبال کنید:

Company FAD Leadoxide

Company FAD Leadoxide

خانه فاز سوم : توسعه فاز یکم و دوم اکسید سرب به تناژ ۳۰۰ تن در ماه

با توجه به نیاز کشور ، توسعه فازهای یکم و دوم تولید اکسید سرب به تناژ ۳۰۰ تن در ماه و یا تناژ های بالاتر در حال احداث و راه اندازی می باشد.

 

اکسید سرب زرد مشخصات
اکسید سرب سبز رنگ

English