ما را دنبال کنید:

Company FAD Leadoxide

Company FAD Leadoxide

خانه اکسید سرب سبز رنگ

اکسید سرب سبز رنگ چیست؟

 

اکسید سرب یک گروه از ترکیبات معدنی با فرمول شیمیایی سرب (Pb) و اکسیژن (O) است. انواع اکسید های سرب معمولی عبارتند از:

 

۱- Lead(II) oxide, PbO, litharge, massicot

۲- Lead(II,IV) oxide, Pb3O4, minimum, red lead

۳- Lead oxide (lead(IV) oxide), PbO2

 

و اکسید های سرب کمیاب عبارتند از:

 

 

۱- Lead(II,IV) oxide, Pb2O3, lead sesquioxide (reddish yellow)

۲- Pb12O19 (monoclinic, dark-brown or black crystals)

 

اکسید سرب سبز رنگ
اکسید سرب سبز رنگ

 

اکسید های سرب سبز رنگ، به عنوان ماده اولیه و اصلی صفحات باتری های خودرو، باتری های UPS و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

English