ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه اکسید سرب سبز رنگ Pbo لیتارژ ۹۹%

این محصول از سرب با حلوص ۹۹% تهیه می شود و لیتارژ تولیدی دارای خلوص و میزان اکسید اسیون ۹۹% می باشد و در صنایع PVC ، پلاستیک ، سرامیک ، زرین ، باتری خودرو و خشک کن های رنگ مورد استفاده قرار می گیرند.