ما را دنبال کنید:

گروه صنعتی فاد

Company FAD Leadoxide

خانه اکسید سرب سبز Pbo لیتارژ ۹۹%

اکسید سرب زرد

اکسید سرب زرد رنگ از سرب با خلوص ۹۹% تهیه می شود و لیتارژ تولیدی دارای خلوص و میزان اکسید اسیون ۹۹% می باشد و در صنایع PVC، پلاستیک، سرامیک، زرین، باتری خودرو و خشک کن های رنگ مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اکسید سرب زرد
اکسید سرب زرد

 

English